- ความเร็วในการพิมพ์-ขาวดา 35 แผ่นต่อนาที (A4) 
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200dpi 
- โปรเซสเซอร์ 533MHz 
- หน่วยความจา 256MB / Max. 768MB 
- ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที หรือน้อยกว่า 
- รองรับปริมาณการพิมพ์ 69,000 แผ่นต่อเดือน 
- ภาษาเครื่องพิมพ์ PCL5/PCL6/Adobe Genuine PostScript 3 
- ความเร็วในการทาสาเนา 35 สาเนาต่อนาที (A4) 
- ความละเอียด 600x600dpi 
- ย่อ-ขยาย 25% - 400% 
- การสาเนาต่อเนื่อง 1-99 สาเนา 
- ฟังก์ชั่นการสาเนา 2in1 Copy, (ID Card Copy), Auto Duplex Copy, Edge Erase, Collate 
- ประเภทของการสแกน Flatbed Color CCD 
- ความละเอียดในการสแกน 1200x1200dpi (Optical) 9600x9600dpi 
- การเก็บไฟล์การสแกน Direct Scan to USB Memory Drive, Scan to Email, Scan to Network (FTP/SMB) 
- ความเร็ว โมเด็ม 33.6kbps ITU-T Super G3 
- ความละเอียด 400 x 400dpi 
- หน่วยความจาแฟกซ์ 4MB 
- ถาดรับกระดาษเข้า 250 แผ่น / ADF 50 แผ่น 
- ถาดเอนกประสงค์ 50 แผ่น 
- ถาดรับกระดาษออก 150 แผ่น (Face Down) Duplex Printing อัตโนมัติ Automatic 2-sided printing 
- รองรับกระดาษขนาด A4, B5, A5, Legal, Folio, Letter, Executive Custom: Width: 139.7 – 215.9mm Length: 210 – 355.6mm 
- การเชื่อมต่อ (Connectivity) High Speed USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 Base-TX 
- ขนาด/น้าหนัก 430x426x503 มม. / 18.1 กก.
Current Pageid = 62