คุณสมบัติเครื่องถ่ายถ่ายเอกสาร 
Fuji Xerox DocuPrint S2010 
1. หน้าจอเมนูการใช้เป็นภาษาไทย 
2. ชนิดเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งโต๊ะพร้อมตู้รองเครื่องแบบล้อเลื่อน 
3. หน่วยความจา 128 MB (HDD Not Available)
4. ความละเอียดในการสแกน Scanning Resolution 600 x 600 dpi 
5. ความละเอียดในการพิมพ์ Printing Resolution 600 x 600 dpi 
6. เฉดสเกล Halftone 256 shades of gray scales 
7. อุ่นเครื่อง น้อยกว่า 30 วินาที (220V to 240V, Room temperature: 20?C) 
8. ขนาดกระดาษต้นฉบับ A5(5.5 x 8.5") - A3 (11 x 17")
9. ขนาดกระดาษสาเนา ใหญ่สุด A3 11 x 17" คุณสมบัติ ย่อ-ขยาย 25% - 400% เพิ่มลดครั้งละ 1% 
10. ความหนากระดาษสาเนา ในถาด 60 – 90 gsm ,Bypass tray 60 - 110gsm 11. ถ่ายเอกสารแผ่นแรก 7.5 วินาที 
12. ถาดกระดาษความจุรวม 350 แผ่น (ถาด 1 ความจุ 250 แผ่น + Bypass tray ความจุ 100 แผ่น) 
13. ถาดเสริม ถาดที่2 ความจุ 500 แผ่น(ซื้อเพิ่ม) 
14. Power Supply AC220-240V 10%, 8A, 50/60Hz ?3% 
15. ระดับการใช้ไฟฟ้า Power Consumption AC 220V:1.76kW or less ,Sleep mode:2.8W or less 
16. ขนาดเครื่อง Width 595 x Depth 569 x Height 581mm (with document feeder) 
17. น้าหนักเครื่อง 36 kg
Current Pageid = 61