Copier  » RISO RZ220
   
   RZ220 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ริโซ่กราฟ ความเร็ว 130 แผ่นต่อนาที
 
 
     คุณสมบัติของเครื่อง Riso RZ220


  1. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
  2. 
ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 25 วินาที สำหรับต้นฉบับ A4
  3. สามารถเลือกใช้ได้กับต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ หรือ ลายเส้นกับรูปภาพในต้นฉบับใบเดียวกัน รวมทั้งหนังสือเล่มหนา
  4. ความละเอียดในการสร้างภาพ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว
  5. สามารถป้อนต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาด 50 x 90 มม. ถึง 257 x 364 มม.
  6.
ขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ ตั้งแต่ 100 x 148 มม. ถึง 297 x 432 มม.
สอบถามราคาได้ที่ 086-381-4802 
  7.
พื้นที่ในการพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด F14 (210 x 357 มม. )
    8.
มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้ และกำหนดความกว้างของสันกลางที่จะลบได้
    9. 
สามารถปรับความเข้ม – จาง ของการสแกนต้นฉบับได้ 5 ระดับ
    10.
สามารถย่อได้ 3 ระดับ คือ 94% , 78% , 65% ขยายได้ 2 ระดับ คือ 129% , 154%
    11. แผงหน้าปัทม์มีสัญญาณแสดงให้ทราบเมื่อเครื่องขัดข้อง เช่น หมึกหมด,กระดาษไขหมด,กระดาษติด,กระดาษหมดฯลฯ
    12.
สามารถปรับความเร็วในการพิมพ์ได้ 5 ระดับ ความเร็วสูงสุด 130 แผ่นต่อนาที
    13. มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโมได้ หลังจากการใช้งานแล้ว
    14.
มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกให้ใช้น้อยลง
    15.
สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้ทั้ง สูง-ต่ำ,ซ้าย-ขวา
    16.
มีระบบโปรแกรมจัดกลุ่มสำเนาเพื่อจัดเป็นชุด ตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการได้
    17.
ถาดป้อนกระดาษและถาดรองรับสำเนาสามารถบรรจุกระดาษได้ 1,000 แผ่น
    18.
กล่องเก็บกระดาษไขทิ้งได้ 100 แผ่น
    19.
กระดาษไขใช้ได้ 250 แผ่นต่อม้วน
    20. มีระบบ Two – up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาเดียวกัน
    21.
ตั้งจำนวนการพิมพ์ได้ 1 – 9,999 แผ่น
    22.
ขนาดของเครื่อง 1360 x 645 x 660 มม. (ขณะใช้งาน) และ 775 x 645 x 660 มม. (เมื่อเก็บ) น้ำหนัก95 กก.
    23. ใช้ได้กับกระดาษที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 46 – 157 กรัม
    24.
ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลด์ , 50-60 เฮอร์ท 2.2 แอมป์
    25. ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลาทำงานได้ 26. รับประกัน 1 ปี (เปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ)
 
   
   
 
บริษัท ไอ แอนด์ เอ็ม คอนซัลท์ จำกัด | I & M Consult Co.,Ltd.
31/8 หมู่6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
31/8 Moo 6, Ngamwongwan Rd., Thungsonghong,Laksi,Bangkok 10210
Tel. 02-954-9393,02-954-9394,02-954-9395 fax.02-954-8401
 
   
Current Pageid = 19